1. Gün 19 KASIM 2015 Perşembe
SAAT Salon A
13:30-14:00 Açılış Töreni
14:00-15:30

AÇILIŞ OTURUMU: Göç ve Enfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Çiğdem Kayacan, Faruk Aydın

Leishmania
Sözlü sunum: Deniz Güneşer Merdan (SS-01)
Göç olgusu ve Avrupa’dan bakış
Murat Akova
Göç ve paraziter hastalıklar
Ahmet Özbilgin
Göç ve viral hastalıklar
Gülay Korukluoğlu

Göç ve tüberküloz
Süheyla Sürücüoğlu

 

15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-17:00

Ufkumuzu genişleten çalışmalar !
Oturum Başkanları: 
Yurdanur Akgün, Murat Akova

 1. Levofloksasin profilaksisi alan hematolojik kanserli nötropenik hastalarda kinolon dirençli Escherichia coli sürveyansı
  Sezgin Etgül, Pınar Zarakolu, Özgen Köseoğlu Eser, Özgür Kara, Yahya Büyükaşık, Murat Akova
 2. Yersinia pestis‘in yüksek duyarlılıklı Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay (LAMP) yöntemiyle moleküler tanısı
  Bekir Çelebi, Alparslan Ceritli, Selçuk Kılıç
 3. Anaerop bakterilerin üretilmelerinde askorbik asit katkılı besiyeri ve mineral yağ ile kaplanmış besiyeri kullanılmasının araştırılması ve sonuçların standart anaerop kültür yöntemi ile kıyaslanması
  Işın Akyar
  , Meltem Kaya, Onur Karatuna, Yeşim Beşli
 4. OXA-48’in saptanmasına yönelik İzotermal Rekombinaz Polimeraz Amplifikasyon yöntemine dayalı bir hızlı moleküler test formatının geliştirilmesi
  Mert Ahmet Kuşkucu
  , Gökhan Aygün, Asiye Karakullukçu, Nergiz İmamova, Ömer Küçükbasmacı, Kenan Midilli
 5. İdrar kültürlerine alternatif: Örneklerden MALDI TOF MS ile direkt bakteri tanımlaması
  Arzu İlki
  , Sevim Özsoy, Gülşen Gelmez, Güner Söyletir
 6. Anneye ait yüksek yağlı besin tüketiminin yavru antimikrobiyal peptit salınımı üzerindeki etkileri: Anneden yavruya obezojenik özelliklerin aktarılması
  Ali Kudret Adiloğlu
  , Hikmet Taner Teker, Tülin Yanık, Nilnur Eyerci, Ferda Alparslan Pınarlı, Ceren Sucularlı, Sedat Vezir, Ahmet Yeşilyurt, Tuncay Delibaşı

 

17:00-18:30

PANEL

Okul ve yeterlilik sınavının ardından…
Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi

Oturum Başkanları: 

Selda Erensoy, Berrin Esen


Tıbbi Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı çalışmalarında nereye geldik?
Selda Erensoy
1. KLİMUD Kış Okulu’ nun ardından
Melek Demir
Yeterlik sınavının ardından
Leyla Boğa

- Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız?
İlknur Kaleli

18:30 Açılış Kokteyli